Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Próbki aerozoli atmosferycznych

(badanie akredytowane)

Pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych:
Be-7, Na-22, K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Bi-212, Pb-212, Bi-214, Pb-214, Ra-224,
Cs-137, Cs-134, I-131 (+ wszystkie izotopy γ-promieniotwórcze o energiach 30 keV - 3 MeV)

Metoda:
wysokorozdzielcza spektrometria promieniowania gamma

Dodatkowe informacje:
Próbki aerozoli zbierane są na filtrze za pomocą przenośnych pomp (Dwarf Senya). Pobór próbek w dowolnym miejscu.

KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Michał BONCZYK, tel.32 259 2720, mbonczyk@gig.eu