Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Materiały budowlane (współczynniki f1 i f2)

(badanie akredytowane)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 (w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i Toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów).

Pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych:
Ra-226, Th-228, K-40
obliczenie współczynników f1 i f2

Metoda:
wysokorozdzielcza spektrometria promieniowania gamma

Dodatkowe informacje:
wymagana objętość próbki - 1 dm3
-pomiar próbek o mniejszych objątościach (>2,5 ml) po wszcześniejszych konsultacjach
- możliwość wykonania badań terenowych (in-situ)
- mozliwość wykonania badania materiałów w oryginalnej postaci

KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Michał BONCZYK, tel.32 259 2720, mbonczyk@gig.eu