Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Pomiar ekshalacji radonu Rn-222 z gleby

Metoda:
komora akumulacyjna + komora jonizacyjna (AlphaGUARD) i/lub komora Lucasa (Pylon)

Dodatkowe informacje:
mozliwość równoległego pomiaru przepuszczalności gleby

KONTAKT:
Małgorzata WYSOCKA, tel. 32 259 2814, mwysocka@gig.eu
Stanisław CHAŁUPNIK, tel.32 259 2815, schalupnik@gig.eu