Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Ekspertyzy

1. Identyfikacja skażeń promieniotwórczych w środowisku pracy / środowisku naturalnym oraz ocena związanego z nimi zagrożenia radiacyjnego dla pracowników / osób postronnych / ekosystemu
KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Małgorzata WYSOCKA, tel. 32 259 2814, mwysocka@gig.eu

2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, na których występują odpady zawierające podwyższone stężenia naturalnych nuklidów promieniotwórczych (NORM) oraz sposoby bezpiecznego zagospodarowania tego typu odpadów
KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Małgorzata WYSOCKA, tel. 32 259 2814, mwysocka@gig.eu

3. Określenie rozkładów ziarnowych aerozoli w zakresie od 4 nm do 20 μm. Pomiary stężeń produktów rozpadu radonu, w tym frakcji wolnej, w powietrzu
KONTAKT:
Krystian SKUBACZ, tel. 32 259 2816, kskubacz@gig.eu

4. Metody usuwania radu z wód kopalnianych lub pitnych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz redukcji dawek promieniowania otrzymanych na skutek konsumpcji
Małgorzata WYSOCKA, tel. 32 259 2814, mwysocka@gig.eu
Stanisław Chałupnik, tel. 32 259 2815, schalupnik@gig.eu