Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Dane kontaktowe:


Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Budynek "C"
tel/fax 32 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

powiększ mapę


Zespół:


Imię i Nazwisko: Funkcja: Stanowisko w GIG: Telefon:E-mail:
 
Małgorzata Wysocka Kierownik Prof. GIG 32 259 2814mwysocka@gig.eu
 
Bogusław Michalik Zastępca Kierownika Prof. GIG 32 259 2380bmichalik@gig.eu
 
Michał Bonczyk Spec. ds. Jakości Adiunkt 32 259 2720mbonczyk@gig.eu
Stanisław Chałupnik Prof. GIG 32 259 2815schalupnik@gig.eu
Krystian Skubacz Prof. GIG 32 259 2816kskubacz@gig.eu
Izabela Chmielewska Asystent 32 259 2714ichmielewska@gig.eu
Krzysztof SamolejInspektor Ochrony Radiologicznej Fizyk 32 259 2382ksamolej@gig.eu
Agata Grygier Fizyk 32 259 2802agrygier@gig.eu
Maria Karska Technik 32 259 2381mkarska@gig.eu
Robert Kołodziej Technik 32 259 2174rkolodziej@gig.eu
Urszula Pomykała Technik 32 259 2715upomykala@gig.eu
 
Anna Szymańska Sekretariat 32 259 2295aszymanska@gig.eu