Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006r. Nr 140 poz. 994).

Metoda:
wymazy + wysokorozdzielcza spektrometria promieniowania gamma, spektrometria LSC

Dodatkowe informacje:
kontrola prowadzona przez uprawnionego Inspektora Ochrony Radiologicznej

KONTAKT:
Małgorzata WYSOCKA, tel. 32 259 2814, mwysocka@gig.eu
Paweł URBAN, tel. 32 259 2710, purban@gig.eu