Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Wody mineralne, lecznicze

(badanie akredytowane)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

Oznaczanie izotopów promieniotwórczych:
Ra-226, Ra-228, H-3 (tryt), Sr-90 (poza zakresem akredytacji: U-234, U-235, U-238, Po-210, Rn-222)
oznaczanie całkowitej aktywności alfa i beta / total alfa, beta
obliczenie skutecznej dawki obciążającej w celu oceny przydatności do spożycia

Metoda:
spektrometria LSC, spektrometria promieniowania alfa

Dodatkowe informacje:
-minimalna objętość próbki - 1 litr
-posiadamy zatwierdzenie naszego Systemu Jakości wydane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń normowanych zawartości trytu (H-3) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KONTAKT:
Izabela CHMIELEWSKA, tel.32 259 2714, ichmielewska@gig.eu