Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

 • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
 • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
 • Skażenia promieniotwórcze powietrza
 • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
 • Radon w powietrzu i glebie
 • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Odpady stałe, żużel, popiół

(badanie akredytowane)

Podstawa prawna:
1. Dyrektywa Rady Europy 75/442/EEC w sprawie odpadów (tzw. Europejski Katalog Odpadów)
2. Dyrektywa Rady Europy 91/156/EEC
3. Zalecenia IAEA (positive list in NORM industry)

Wszelkie odpady stałe, a w szczególności:

 • - Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin (kod 01 XX XX)
 • - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla (kod 05 XX XX)
 • - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (kod 06 XX XX)
 • - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich (kod 08 XX XX)
 • - Odpady z procesów termicznych (kod 10 XX XX)
 • - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych (kod 11 XX XX)
 • - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (kod 12 XX XX)

Pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych:
Ra-226, Ra-228, Th-228, Pb-210, K-40, Cs-137
(+ wszystkie izotopy γ-promieniotwórcze o energiach 30 keV - 3 MeV)

Metoda:
wysokorozdzielcza spektrometria promieniowania gamma

Dodatkowe informacje:
wymagana objętość próbki - 1 dm3

KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Michał BONCZYK, tel.32 259 2720, mbonczyk@gig.eu