Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

 • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
 • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
 • Skażenia promieniotwórcze powietrza
 • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
 • Radon w powietrzu i glebie
 • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

O nas

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej działające w strukturach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach rozpoczęło działalność na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z występowaniem narażenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych. Narażenie to wywołane jest obecnością wód o podwyższonej koncentracji izotopów radu (tzw. wód radonośnych) oraz powstających z nich osadów promieniotwórczych (wewnątrz rur, w chodnikach kopalń lub na dnie osadników i cieków wodnych). Narażenie to nie ogranicza się tylko do podziemi kopalń ponieważ wody dołowe odprowadzane są na powierzchnię, gdzie generują zagrożenie dla wszystkich ludzi przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie jak również dla środowiska naturalnego - zwierząt i roślin. Badanie skutków wprowadzania do środowiska substancji radioaktywnych, czyli szeroko rozumiana ochrona radiologiczna oraz radioekologia, jest głównym obszarem badań prowadzonych przez nasz zespół. Badania te możliwe są tylko dzięki najnowocześniejszej, a zarazem unikalnej na skalę Polski aparaturze pomiarowej. Centrum działa w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego nadzorowanego przez Państwową Agencje Atomistyki oraz jest członkiem międzynarodowej sieci ALMERA nadzorowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej IAEA. Centrum świadczy kompleksowe usługi badawcze oraz eksperckie w obszarze ochrony radiologicznej.

W strukturę Centrum wchodzą:

 • Pracownia Spektrometrii Promieniowania Gamma
 • Pracownia Spektrometrii Ciekłocsyntylacyjnej (LSC)
 • Pracownia Spektrometrii Alfa
 • Pracownia Radiochemiczna (klasy II)
 • Pracowania Dozymetrii Termoluminescencyjnej (TLD)
 • Pracownia Wzorcowania (klasy Z)
 • Pracownia Aerozoli
 • Pracownia Radonowa
 • Zespół Pomiarów TerenowychWyposażenie i możliwości badawcze


5 niskotłowych spektrometrów gamma wyposażonych w detektory HPGe, BEGe
domki osłonne wykonane z ołowiu o grubości 15 cm
zakres mierzonych energii: 30 keV - 3 MeV
spektrometr gamma z detektorem HPGe typu well z aktywną osłoną antykoincydencyjną (wymiary wnęki - 11 x 50 mm)
domek osłonny wykonany z ołowiu o grubości 10 cm
zakres mierzonych energii: 30 keV - 3 MeV
przenośny spektrometr gamma InSpector 2000 z detektorem XtRa
wszelkie niezbędne akcesoria do pomiarów trenowych
zakres mierzonych energii: 30 keV - 3 MeV
przenośny spektrometr gamma / radiometr InSpector 1000
z detektorem NaI(Tl) (3" x 3")
wszelkie niezbędne akcesoria do pomiarów trenowych
pomiar przestrzennego równoważnika dawki H*(10)
oprogramowanie GENIE 2000
dodatki: LabSOCS, ISOCS
(możliwość modelowania badanych obiektów o dowolnym kształcie)
stacja monitoringu skażeń promieniotwórczych powietrza
ASS-500
2 przenośne pompy do poboru aerozoli promieniotwórczych
Senya Dwarf, 100 m3/h

2 spektrometry ciekłoscyntylacyjne (LSC) Quantulus
przenośny spektrometr ciekłoscyntylacyjny (LSC) TRIATHLER
4 spektrometry alfa wyposażone w detektory krzemowe (PIPS)
niezbędne akcesoria oraz oprogramowanie
Pracownia Radiochemiczna (kl. II),
stanowisko do elektrodepozycji

Aparat rentgenowski (320 keV) z zestawem filtrów
Instalacja do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażona w źródła Cs-137 (0.01 Ci, 1 Ci, 100 Ci)
zdalnie sterowana ława kalibracyjna
Urządzenie do panoramicznego napromieniowywania obiektów promieniowaniem gamma
(źródło Cs-137, 50 mCi)
Urządzenie do panoramicznego napromieniowywania obiektów promieniowaniem neutronowym
(źródło 241Am-Be, 1 Ci)
Urządzenie do napromieniowywania obiektów promieniowaniem beta
(Sr-90, 50 mCi)

System do zautomatyzowanego pomiaru dawek od promieniowania
gamma, X, beta i neutronowego
PANASONIC Reader UW-7900, Irradiator UD-794
Czytnik detektorów TL: HARSHAW TLD Reader 5500
Reader Analyser TLRA-95
Radiometry/Dozymetry RADEYE, FAG

AlphaGUARD - przenośny miernik radonu i jego pochodnych
Radosys - system do pomiaru stężenia radonu za pomocą
detektorów śladowych CR-39
Komora radonowa (17 m3)
zakres temperatur: -20 : +50oC
zakres wilgotności: 10 : 90 %