Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Osady kopalniane

(badanie akredytowane)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specialistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

Pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych:
Ra-226, Ra-228, Ra-224 (Th-228), K-40, Pb-210
obliczenie skutecznej dawki obciążającej dla osób pracujących w warunkach narażenia

Metoda:
wysokorozdzielcza spektrometria promieniowania gamma

Dodatkowe informacje:
wymagana objętość próbki - 1 dm3

KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Michał BONCZYK, tel.32 259 2720, mbonczyk@gig.eu