Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Artykuły spożywcze, pasze, nawozy

(badanie akredytowane)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

Pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych:
Ra-226, Ra-228, Th-228, Pb-210, K-40, Cs-137, I-131, Am-241, Co-60, Sr-90
(+ wszystkie izotopy γ-promieniotwórcze o energiach 30 keV - 3 MeV)

Metoda:
wysokorozdzielcza spektrometria promieniowania gamma
spektrometria LSC

Dodatkowe informacje:
wymagana objętość próbki - 1 dm3

KONTAKT:
Bogusław MICHALIK, tel. 32 259 2380, bmichalik@gig.eu
Michał BONCZYK, tel.32 259 2720, mbonczyk@gig.eu