Nauka

Publikacje

Małgorzata Wysocka

K.Skubacz, M.Wysocka, P.Urban, M.Bonczyk. (2020). Rozkłady ziarnistości aerozoli w wybranych punktach polsko-czeskiego pogranicza: Monografia pt. Zarządzanie jakością powietrza. EDIS – vydavateľské centrum, Žilinská univerzita v Žiline, 2020. – 325 s. [21,18 AH], ISBN 978-80-554-1659-5.
M.Wysocka, K.Skubacz. (2020).  Źródła niskiej emisji w polskiej części obszaru TRITIA: Monografia pt. Zarządzanie jakością powietrza. EDIS – vydavateľské centrum, Žilinská univerzita v Žiline, 2020. – 325 s. [21,18 AH], ISBN 978-80-554-1659-5.
I.Chmielewska, S.Chałupnik, A.Smoliński, M.Wysocka. (2020). Radium isotopes concentration in mineral and spring bottled waters as well as in natural medicinal waters: a survey in Poland. Water resources and Industry. doi:10.1016/j.wri.2020.100133.
B.Michalik, M.Wysocka, M.Bonczyk, I.Chmielewska, K.Samolej. (2020).  Long term behaviour of radium rich deposits in a lake ecosystem. Journal of Environmental Radioactivity. Journal of Environmental Radioactivity 222(2020)106349 https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2020.106349.
P.Łabaj, M.Wysocka, E.Janson. (2020). Application of the Unified Stream Assessment Method to Determine the Direction of Revitalization of Heavily Transformed Urban Rivers. Water Resources, 47(4), 521-529.
S.Chałupnik, M.Boczyk, K.Skubacz, M.Wysocka, P.Urban, J.Mazur, K.Kozak, D.Grządziel, D.Tchorz-Trzeciakiewicz, B.Kozłowska, A.Walencik-Łata, A.Podstawczyńska, J.Olszewski, J.Bartak, M.Karpińska, K.Wołoszczuk, M.Dohojda, J.Nowak, M.Długosz-Lisiecka,  E.Foerster, T.Przylibski. (2020). Radon intercomparison tests, – Katowice, 2016. Nukleonika vol. 65(2). pp. 127-132.
J.Mazur, K.Kozak, D.Grządziel, S.Gugała, B.Kozłowska, A.Walencik-Łata, Z.Podgórska, K.Wołoszczuk, T.Przylibski, A. Kowalska, E.Domin, M.Wysocka, S.Chałupnik, I.Chmielewska, M.Długosz-Lisiecka, P.Szajerski, N.Dinh Chau, P.Krakowska, T.Pliszczyński, J.Ośko. (2020). National comparison of methods for determination of radon in water. Nukleonika vo. 65(2). pp. 78-81.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2020). Modern technologies for radium removal – a review. Water Resources and Industry. Vol. 23 pp. 100-125. https://doi.org/10.1016/j.wri.2020.100125.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Radium removal from mine waters with the application of barium chloride and zeolite: comparison of efficiency. Journal of Sustainable Mining, 18(4) 174-181. DOI: 10.1016/j.jsm.2019.07.002.
K.Skubacz, M.Wysocka, B.Michalik, W.Dziurzyński, A.Krach, J.Krawczyk, T.Pałka. (2019). Modelling of radon hazards in underground mine workings. Science of the Total Environment. Vol. 695, article 1333853.
M.Wysocka, S.Chałupnik, I.Chmielewska, E.Janson, W.Radziejowski, K.Samolej. (2019). Natural Radioactivity in Polish Coal Mines – An Attempt to Assess the Trend of Radium Release into the Environment. Mine Water and the Environment. 38(3) pp. 581-589.
M.Bonczyk, S.Chałupnik, N.Howaniec, A.Smoliński, M.Wysocka. (2019). Testing device for radon migration experiments, the construction and preliminary results. Pure and Applied Geophysics. 176(2):1–8.
M.Wysocka, K.Skubacz, I.Chmielewska, P.Urban, M.Bonczyk. (2019). Radon migration in the area around the coal mine during closing process. International Journal of Coal Geology, vol. 122, article 103253.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Radium removal from mine waters with the application of barium chloride and zeolite: comparison of efficiency. Journal of Sustainable Mining 18(4) pp. 174-181.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Oczyszczanie wód z nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem zeolitów. Przegląd Górniczy. Vol. 7 pp.11-19.
M.Bonczyk, S.Chałupnik, N.Howaniec, A.Smoliński, M.Wysocka. (2019). Testing Device for Radon Migration Experiments, the Construction and Preliminary Results. Pure and Applied Geophysics 176(2):1-8 2019.
F.Leonardi, M.Bonczyk,  C.Nuccetelli , M.Wysocka, B.Michalik, M.Ampollini, S.Tonnarini, J.Rubin,  K.Niedbalska R.Trevisi. (2018). A study on natural radioactivity and radon exhalation rate in building materials containing norm residues: preliminary results. Construction and Building Materials 173(10):172-179.
S.Chalupnik, K.Skubacz, P.Urban, M.Wysocka. (2017). Measurements of airborne concentrations of radon and thoron decay products. Radiation Protection Dosimetry. 177(1-2), 1-4. DOI 10.1093/rpd/ncx164.
K.Skubacz, S.Chalupnik, P.Urban, M.Wysocka. (2017). Radon chamber in the Central Mining Institute-the calibration facility for radon and radon progeny monitors. Radiation Protection Dosimetry. 177(1-2), 1-4. DOI 10.1093/rpd/ncx177.
S.Chałupnik, M.Wysocka, E.Janson, I.Chmielewska, M.Wiesner. (2017). Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesian rivers. Journal of Environmental Radioactivity,  171:117-123.
M.Bonczyk, M.Wysocka, M.Bukowska, B.Michalik, S.Prusek, M.Wadas. (2017). Radiometric Method for the Research on Geomechanical Parameters of Rocks. Pure and Applied geophysics. vol. 173. Pp. 1-7.
J.Bondaruk, E.Janson, G.Gzyl, S.Chałupnik, M.Wysocka. (2016). Radon problems in mining  and post-mining areas in Upper Silesia region, Poland. NUKLEONIKA, 61(3):307-313.
M.Bonczyk, M.Wysocka, M.Bukowska, B.Michalik, S.Prusek, M.Wadas. (2016). Radiometric Method for the Research on Geomechanical Parameters of Rocks. Pure and Applied Geophysics 174(3).
M.Wysocka, J.Rubin. (2015). Radonmessungen in den Wohngebäuden im Rybniker Kreis. BAUPHISIK 37(1): 31-37.

Bogusław Michalik

B.Michalik, M.Wysocka, M.Bonczyk, I.Chmielewska, K.Samolej. (2020). Long term behaviour of radium rich deposits in a lake ecosystem. Journal of Environmental Radioactivity. Journal of Environmental Radioactivity 222(2020)106349 https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2020.106349.
H.Makuła, B.Michalik, Z.Bzowski. (2020).  Bar, stront i rad w osadach podziemnych i powierzchniowych osadników wód dołowych. Przegląd Górniczy. Tom T. 76, nr 3, Strony 9—14
K.Skubacz, M.Wysocka, B.Michalik, W.Dziurzyński, A.Krach, J.Krawczyk, T.Pałka. (2019). Modelling of radon hazards in underground mine workings.  Science of the Total Environment. Vol. 695, article 1333853.
G.de With, B.Michalik, B.Hoffmann, M.J.Döse. (2018). Development of a European harmonised standard to determine the natural radioactivity concentrations in building materials. Construction and Building Materials, 171: pp.913-918, DOI:  10.1016/j.conbuildmat.2018.03.153
B.Michalik, G.de With, W.Schroeyers. (2018). Measurement of radioactivity in building materials – Problems encountered caused by possible disequilibrium in natural decay series. Construction and Building Materials, 168 pp. 995-1002 DOI:10.1016/j.conbuildmat.2018.02.044
D.Vaičiukynienė, B.Michalik, M.Bonczyk, V.Vaičiukynas, A.Kantautas, J.Krulikauskaitė. (2018). Zeolitized bottom ashes from biomass combustion as cement replacing components. Construction and Building Materials, 168 pp. 988-994 DOI:10.1016/j.conbuildmat. 2018.02.057
D.Nizevičienė, D.Vaičiukynienė, B.Michalik, M.Bonczyk, V.Vaitkevičius, V.Jusas. (2018). The treatment of phosphogypsum with zeolite to use it in binding material. Construction and Building Materials, 180 pp. 134-142 DOI: 1016/j.conbuildmat.2018.05.208
F.Leonardi, M.Bonczyk, C.Nuccetelli, M.Wysocka, B.Michalik, M.Ampollini, S.Tonnarini, J.Rubin, K.Niedbalska, R.Trevisi. (2018).  A study on natural radioactivity and radon exhalation rate in building materials containing norm residues: preliminary results. Construction and Building Materials, 173 pp. 172-179 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.03.254
H.Friedmann, C.Nuccetelli, B.Michalik, M.Anagnostakis, G.Xhixha, K.Kovler, G.de With, C.Gascó, W.Schroeyers, R.Trevisi, S.Antropov, A.Tsapalov, C.Kunze, N.P.Petropoulos. (2017). 5 – Measurement of NORM. Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction, Pages 61-133, ISBN 9780081020098, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102009-8.00005-0
K.Kovler, H.Friedmann, B.Michalik, W.Schroeyers, A.Tsapalov, S.Antropov, T.Bituh, D.Nicolaides. (2017). 3 – Basic aspects of natural radioactivity. Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction, Pages 13-36, ISBN 9780081020098, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102009-8.00003-7
C.Nuccetelli, G.de With, R.Trevisi, N.Vanhoudt, S.Pepin, H.Friedmann, G.Xhixha, W.Schroeyers, J.Aguiar, J.Hondros, B.Michalik, K.Kovler, A.Janssens, R.Wiegers. (2017).  4 – Legislative aspects. Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction, Pages 37-60, ISBN 9780081020098, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102009-8.00004-9
T.Kovacs, G.Bator, W.Schroeyers, J.Labrincha, F.Puertas, M.Hegedus, D.Nicolaides, M.A.Sanjuán, P.Krivenko, I.N.Grubeša, Z.Sas, B.Michalik, M.Anagnostakis, I.Barisic, C.Nuccetelli, R.Trevisi, T.Croymans, S.Schreurs, N.Todorović, D.Vaiciukyniene, R.Bistrickaite, A.Tkaczyk, K.Kovler, R.Wiegers, R.Doherty. (2017). 6 – From raw materials to NORM by-products. Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction, Pages 135-182, ISBN 9780081020098, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102009-8.00006-2
B.Michalik. (2017). Spodziewane zmiany przepisów dotyczących wód i osadów kopalnianych w kontekście wdrożenia wymagań znowelizowanej dyrektywy EURATOM. Przegląd Górniczy 4/2017 str. 1-4
B.Michalik. (2017). NORM contaminated area identification using radionuclides activity concentration pattern in a soil profile. Journal of Environmental Radioactivity 169-170, p. 9-18
M.Bonczyk, B.Michalik, I.Chmielewska. (2017). The self-absorption correction factors for 210Pb concentration in mining waste and influence on environmental radiation risk assessment. Isotopes in Environmental & Health Studies, VOL. 53, NO. 1, 104–110. DOI: 10.1080/10256016.2016.1116987. e-print link: http://www.tandfonline.com/eprint/x4m26zwZsA9GRyPFzj8e/full
M.Bonczyk, B.Michalik. (2015). Pochłanianie promieniowania gamma w taśmach przenośnikowych jako czynnik ograniczający stosowanie urządzeń izotopowych. Przegląd Górniczy nr 12/2015, str. 36-40
L.Róg, A.Kozłowski, M.Kryca, B.Michalik, J.Smyła. (2015).  Tehnologiczny pomiar zawartości popiołu w węglu surowym – popiołomierz RODOS-EX. Przegląd Górniczy nr 12/2015, str. 36-40, str. 67-75
Z.Bzowski, B.Michalik. (2015). Mineral composition and heavy metal contamination of sediments originating from radium rich formation water. Chemosphere 122 (2015) 79–87
B.Michalik, J.Brown, P.Krajewski. (2013). The fate and behaviour of enhanced natural radioactivity with respect to environmental protection. Environmental Impact Assessment Review 38, p.163–171
B.Michalik. (2013). Kryteria Klasyfikacji osadów kopalnianych zawierających podwyższone stężenia izotopów radu. Przegląd Górniczy nr 5/2013, s. 123-127
B.Michalik, K.Skubacz, S.Chałupnik, M.Wysocka, P.Krajewski. (2013). Zasady kontroli zagrożenia radiacyjnego w kopalniach. Wiadomości Górnicze 1/2013, s. 28-33
B.Michalik, M.Wysocka. (2013). Zagrożenia radiacyjne związane z naturalną promieniotwórczością w podziemnych zakładach górniczych. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna 1(91)/2013, s. 27-34
B.Michalik, M.Bonczyk. (2013). Zmiany właściwości osadów kopalnianych związane z rozpadem promieniotwórczym występujących w nich izotopów radu. Przegląd Górniczy nr 6/2013, s. 74-82
B.Michalik, K.Skubacz. (2013). Nowa kategoryzacja zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych – zagrożenia radiacyjne. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 8(228)/2013 s.3 -10
M.Wysocka, B.Michalik, K.Skubacz. (2013). Nowe możliwości pomiarowe Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa. Postępy Techniki Jądrowej, vol. 59, 1/2013, s. 2-8
C.Courbet, M.Wysocka, L.Martin, I.Chmielewska, M.Bonczyk, B.Michalik, E.Barker, M.Zebracki, A.Mangeret. (2016). Fate of radium in river and lake sediments impacted by coal mining sites in Silesia (Poland). IMWA2016 Annual Conference: Mining meets Water – Conflicts and Solutions, July, 11-15, Leipzig, Germany
B.Michalik, K.Skubacz. (2013). Zmiany właściwości osadów kopalnianych związane z rozpadem promieniotwórczym występujących w nich izotopów radu. Przegląd Górniczy 69(06 (1087)):74-82
Praca zbiorowa pod redakcją B. Michalik, M.Wysocka. (2012). Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym w podziemnych zakładach górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2012, ISBN 978-83-61126-55-3
S.Geras’kin, A.Oudalova, B.Michalik, N.Dikareva, V.Dikarev. (2011). Genotoxicity assay of sediment and water samples from the Upper Silesia post-mining areas, Poland by means of Allium-test. Chemosphere 83, pp.1133–1146
K.Skubacz, B.Michalik, M.Wysocka. (2011). Occupational radiation risk caused by NORM in coal mining industry. Radioprotection, vol.46, no 6(2011) S669-S67
B.Michalik, R.S.Sidhu. (2011). NORM in the extraction industry: challenges and opportunities. Radioprotection, vol.46, no 6(2011) S675-S680
B.Michalik, M.Wysocka, A.Liland. (2011). Survey of impact of enhanced natural radioactivity on human and natural environments: The examples based on PORANO Project. Radioprotection, vol.46, no 6(2011) S681-S685
B.Michalik. (2011).  Promieniotwórcze skażenie środowiska powodowane działalnością podziemnych zakładów górniczych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa Studia-Rozprawy-Monografie Nr 883, s. 26

Krystian Skubacz

S.Chałupnik, M.Boczyk, K.Skubacz, M.Wysocka, P.Urban, J.Mazur, K.Kozak, D.Grządziel, D.Tchorz-Trzeciakiewicz, B.Kozłowska, A.Walencik-Łata, A.Podstawczyńska, J.Olszewski, J.Bartak, M.Karpińska, K.Wołoszczuk, M.Dohojda, J.Nowak, M.Długosz-Lisiecka,  E.Foerster, T.Przylibski. (2020). Radon intercomparison tests, – Katowice, 2016. Nukleonika vol. 65(2). pp. 127-132.
K.Skubacz, M.Wysocka, P.Urban, M.Bonczyk. (2020). Rozkłady ziarnistości aerozoli w wybranych punktach polsko-czeskiego pogranicza: Monografia pt. Zarządzanie jakością powietrza. EDIS – vydavateľské centrum, Žilinská univerzita v Žiline, 2020. – 325 s. [21,18 AH], ISBN 978-80-554-1659-5.
B.Malich, K. Cybulski, M. Wysocka, K. Skubacz , A. Michałek, P. Urban. (2020). Problematyka utrzymywania stref zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego w rejonach przyszybowych zbiorników węgla. Przegląd Górniczy No5(1170). To. 76(LXXVI) 1-9.
K.Skubacz, M.Wysocka, B.Michalik, W.Dziurzyński, A.Krach, J.Krawczyk, T.Pałka.(2019). Modelling of radon hazards in underground mine workings.  Science of the Total Environment. Vol. 695, article 1333853.
M.Wysocka, K.Skubacz, I.Chmielewska, P.Urban, M.Bonczyk. (2019). Radon migration in the area around the coal mine during closing process. International Journal of Coal Geology, vol. 122, article 103253.
K.Skubacz, K.Wołoszczuk. (2019). Size distribution of ambient and radioactive aerosols formed by short-lived radon progeny. Journal of Sustainable Mining, 18 (2), 61-66.
K.Skubacz. (2018). Transmission of ultrafine particles through separating systems of dust samplers, Journal of Sustainable Mining, 17 (2), 48-55.
K.Skubacz. (2017). Deconvolution of alpha spectra from air filters applied for measurements of the short-lived radon progeny concentration, Nukleonika. 62 (3), 229-234. DOI  10.1515/nuka-2017-0033.
S.Chalupnik, K.Skubacz, P.Urban, M.Wysocka. (2017). Measurements of airborne concentrations of radon and thoron decay products, Radiation Protection Dosimetry. 177(1-2), 1-4. DOI 10.1093/rpd/ncx164.
K.Skubacz, S.Chalupnik, P.Urban, M.Wysocka. (2017). Radon chamber in the Central Mining Institute-the calibration facility for radon and radon progeny monitors, Radiation Protection Dosimetry. 177(1-2), 1-4. DOI 10.1093/rpd/ncx177.
K.Skubacz. (2016). Evaluation of the detection features of UD‑807 dosimeters and their suitability for use in personal dosimetry, Radiation Measurements. 95, 16-24. DOI  10.1016/j.radmeas.2016.11.001.
K.Skubacz, Ł.Wojtecki, P.Urban. (2016). Aerosol concentration and particle size distributions in underground excavations of hard coal mine. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 23 (3), 318-327. DOI 10.1080/10803548.2016.1198553.
K.Skubacz, Ł.Wojtecki, P.Urban. (2016). The influence of particle size distribution on dose conversion factors for radon progeny in the underground excavations of hard coal mine. Journal of Environmental Radioactivity. 162-163, 68-79. DOI 10.1016/j.jenvrad.2016.05.020.
K.Skubacz. (2015). Measurements of low doses with Panasonic dosimeters. Algorithm and tests. Radiation Measurements. 75, 9-14.
K.Skubacz. (2015). Application of the Böhm chamber for reference beta dose measurements and the calibration of personal dosimeters. Nukleonika. 61(1), 61-67. DOI 10.1515/nuka-2016-0001.

Stanisław Chałupnik

A. Shahrokhi, M. Adelikhah, S. Chalupnik, E. Kocsis, E. Toth-Bodrogi, T. Kovács. (2020). Radioactivity of building materials in Mahallat, Iran – an area exposed to a high level of natural background radiation – attenuation of external radiation doses. Journal “Materiales de Construcción”, DOI 10.3989/mc.2020.03820.
S.Chalupnik. (2020). The analysis of results of radon/thoron measurements performed with the use of nuclear track detectors. Journal of Radiological Protection. 40(4). DOI 10.1088/1361-6498/abae0e.
S.Chalupnik, K.Skubacz. (2020). A method for the simultaneous measurements of radon and thoron PAEC concentrations in air using TLD monitor. Journal of Radiological Protection. 40(4). DOI 10.1088/1361-6498/abb121.
M.Adelikhah, A.Shahrokhi, E.Toth-Bodrogi, S.Chałupnik, T.Kovacs. (2020). High level of naturally occurring radiation and exposure to radon of Dehloran thermal bath city in Iran. Heylion 6(7), e04297; doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04297.
I.Chmielewska, S.Chałupnik, A.Smoliński, M.Wysocka. (2020). Radium isotopes concentration in mineral and spring bottled waters as well as in natural medicinal waters: a survey in Poland. Water resources and Industry. doi:10.1016/j.wri.2020.100133.
S.Chałupnik, M.Boczyk, K.Skubacz, M.Wysocka, P.Urban, J.Mazur, K.Kozak, D.Grządziel, D.Tchorz-Trzeciakiewicz, B.Kozłowska, A.Walencik-Łata, A.Podstawczyńska, J.Olszewski, J.Bartak, M.Karpińska, K.Wołoszczuk, M.Dohojda, J.Nowak, M.Długosz-Lisiecka,  E.Foerster, T.Przylibski. (2020). Radon intercomparison tests, – Katowice, 2016. Nukleonika vol. 65(2). pp. 127-132.
J. Mazur, K.Kozak, D.Grządziel, S.Gugała, B.Kozłowska, A.Walencik-Łata, Z.Podgórska, K.Wołoszczuk, T.Przylibski, A. Kowalska, E.Domin, M.Wysocka, S.Chałupnik, I.Chmielewska, M.Długosz-Lisiecka, P.Szajerski, N.Dinh Chau, P.Krakowska, T.Pliszczyński, J.Ośko. (2020). National comparison of methods for determination of radon in water. Nukleonika vo. 65(2). pp. 78-81.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2020). Modern technologies for radium removal – a review. Water Resources and Industry. Vol. 23 pp. 100-125. https://doi.org/10.1016/j.wri.2020.100125.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Radium removal from mine waters with the application of barium chloride and zeolite: comparison of efficiency. Journal of Sustainable Mining, 18(4) 174-181. DOI: 10.1016/j.jsm.2019.07.002.
M.Wysocka, S.Chałupnik, I.Chmielewska, E.Janson, W.Radziejowski, K.Samolej. (2019). Natural Radioactivity in Polish Coal Mines – An Attempt to Assess the Trend of Radium Release into the Environment. Mine Water and the Environment. 38(3) pp. 581-589.
M.Wysocka, K.Skubacz, I.Chmielewska, P.Urban, M.Bonczyk. (2019). Radon migration in the area around the coal mine during closing process. International Journal of Coal Geology, vol. 122, article 103253.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Oczyszczanie wód z nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem zeolitów. Przegląd Górniczy. Vol. 7 pp.11-19.
M.Bonczyk, S.Chałupnik, N.Howaniec, A.Smoliński, M.Wysocka. (2019). Testing Device for Radon Migration Experiments, the Construction and Preliminary Results. Pure and Applied Geophysics 176(2):1-8 2019.
S.Chalupnik, K.Skubacz, P.Urban, M.Wysocka. (2017). Measurements of airborne concentrations of radon and thoron decay products. Radiation Protection Dosimetry. 177(1-2), 1-4. DOI 10.1093/rpd/ncx164.
S.Chałupnik, M.Wysocka, E.Janson, I.Chmielewska, M.Wiesner. (2017). Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesian rivers. Journal of Environmental Radioactivity,  171:117-123.
J.Bondaruk, E.Janson, G.Gzyl, S.Chałupnik, M.Wysocka. (2016). Radon problems in mining and post-mining areas in Upper Silesia region, Poland. Nukleonika, 61(3):307–313.
I.Chmielewska, S.Chałupnik, M.Bonczyk. (2014).  Natural radioactivity in drinking underground waters in Upper Silesia and solid wastes produced during treatment. Applied Radiation and Isotopes, 93:96-100.

Michał Bonczyk

K.Skubacz, M.Wysocka, P.Urban, M.Bonczyk. (2020). Rozkłady ziarnistości aerozoli w wybranych punktach polsko-czeskiego pogranicza: Monografia pt. Zarządzanie jakością powietrza. EDIS – vydavateľské centrum, Žilinská univerzita v Žiline, 2020. – 325 s. [21,18 AH], ISBN 978-80-554-1659-5.
B.Michalik, M.Wysocka, M.Bonczyk, K.Samolej, I.Chmielewska. (2020). Long term behaviour of radium rich deposits in a lake ecosystem. Journal of Environmental Radioactivity 222(106349).
S.Chalupnik, K.Skubacz, M.Wysocka, J.Mazur, M.Bonczyk, K.Kozak, D.Grządziel, P.Urban, D.Tchorz-Trzeciakiewicz, B.Kozłowska, A.Walencik-Łata, A.Podstawczyńska, J.Olszewski, J.Bartak, M.Karpińska, K.Wołoszczuk, M.Dohojda, J.Nowak, M.Dlugosz, E.Foerster, T.Przylibski. (2020). Radon intercomparison tests – Katowice, 2016. Nukleonika 65(2):127-132
K.W.Fornalski, Ł.Adamowski, M.Bonczyk,  M.Winkowska (Aksienionek). (2020). Ionizing radiation interaction with charged graphene: An experimental evaluation attempt. Radiation Physics and Chemistry.
M.Wysocka, K.Skubacz, I.Chmielewska, P.Urban, M.Bonczyk. (2019). Radon migration in the area around the coal mine during closing process. International Journal of Coal Geology 103253.
M.Bonczyk, K.Samolej. (2019). Testing of the radon tightness of beakers and different types of sealing used in gamma-ray spectrometry for 226Ra concentration determination in NORM. Journal of Environmental Radioactivity 205-206(2019):55-60.
M.Bonczyk, S.Chalupnik, N.Howaniec, A.Smoliński, M.Wysocka. (2019). Testing Device for Radon Migration Experiments, the Construction and Preliminary Results. Pure and Applied Geophysics 176(2):1-8.
D.Nizeviciene, D.Vaičiukynienė-Palubinskaitė, B.Michalik, M.Bonczyk, V.Vaitkevičius, V.Jusas. (2018). The treatment of phosphogypsum with zeolite to use it in binding material. Construction and Building Materials 180:134-142.
M.Bonczyk. (2018). Determination of 210Pb concentration in NORM waste – An application of transmission method for self-attenuation corrections for gamma-ray spectrometry. Radiation Physics and Chemistry 148(2018):1-4.
F.Leonardi, M.Bonczyk, C.Nuccetelli, M.Wysocka, B.Michalik, M.Ampollini, S.Tonnarini, J.A.Rubin, K.Niedbalska, R.Trevisi. (2018). A study on natural radioactivity and radon exhalation rate in building materials containing norm residues: preliminary results. Construction and Building Materials 173.
D.Vaičiukynienė-Palubinskaitė, B.Michalik, M.Bonczyk, V.Vaiciukynas, A.Kantautas, J.Krulikauskaitė. (2018). Zeolitized bottom ashes from biomass combustion as cement replacing components. Construction and Building Materials 168:988-994.
M.Bonczyk, M.Wysocka, M.Bukowska, B.Michalik, S.Prusek, M.Wadas. (2016). Radiometric Method for the Research on Geomechanical Parameters of Rocks. Pure and Applied Geophysics 174(3).
C.Courbet, M.Wysocka, L.Martin, I.Chmielewska, M.Bonczyk, B.Michalik, E.Barker, M.Zebracki, A.Mangeret. (2016).  Fate of radium in river and lake sediments impacted by coal mining sites in Silesia (Poland). Conference: IMWA 2016 – Mining Meets Water – Conflicts and Solutions At: Leipzig, Germany.
M.Bonczyk, B.Michalik, I.Chmielewska. (2017). The self-absorption correction factors for 210Pb concentration in mining waste and influence on environmental radiation risk assessment. Isotopes in Environmental and Health Studies 53(1).
I.Chmielewska, S.Chalupnik, M.Bonczyk. (2014). Natural radioactivity in drinking underground waters in Upper Silesia and solid wastes produced during treatment. Applied radiation and isotopes: including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine 93.
M.Wysocka, K.Skubacz, B.Michalik, I.Chmielewska, M.Bonczyk. (2014). 20 lat ochrony radiologicznej w polskich kopalniach – system monitoringu i kontroli narażenia. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 242(10):3-10.
B.Michalik, M.Bonczyk. (2013).  Zmiany właściwości osadów kopalnianych związane z rozpadem promieniotwórczym występujących w nich izotopów radu. Przegląd Górniczy 69(06 (1087)):74-82.
M.Bonczyk. (2013). A Determination of the Concentration Level of Lead 210Pb Isotope in Solid Samples for the Assessment of Radiation Risk Occuring in Coal Mines. Journal of Sustainable Mining January.

Krzysztof Samolej

K.Samolej. (2020). Studies on radium isotopes removal from water with zeolites. Przemysł chemiczny. 10.15199/62.2020.9.34.
B.Michalik, M.Wysocka, M.Bonczyk, K.Samolej, I.Chmielewska. (2020). Long term behaviour of radium rich deposits in a lake ecosystem. Journal of Environmental Radioactivity. 222. 10.1016/j.jenvrad.2020.106349.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2020). Modern technologies for radium removal from water – Polish mining industry case study. Water Resources and Industry. 23. 100125. 10.1016/j.wri.2020.100125.
M.Wysocka, S.Chałupnik, I.Chmielewska, E.Janson, W.Radziejowski, K.Samolej. (2019). Natural Radioactivity in Polish Coal Mines: An Attempt to Assess the Trend of Radium Release into the Environment. Mine Water and the Environment. 10.1007/s10230-019-00626-0.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Radium removal from mine waters with the application of barium chloride and zeolite: comparison of efficiency. Journal of Sustainable Mining. 18. 10.1016/j.jsm.2019.07.002.
M.Bonczyk, K.Samolej. (2019). Testing of the radon tightness of beakers and different types of sealing used in gamma-ray spectrometry for 226Ra concentration determination in NORM. Journal of Environmental Radioactivity. 205-206. 55-60. 10.1016/j.jenvrad.2019.05.007.
S.Chalupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Removal of radionuclides from water with application of zeolite. Przegląd Górniczy. 2019, T. 75, nr 7s. 11–19. ISSN 0033-216X.
E.Łokas, Z.Zwolinski, G.Rachlewicz, M.Gąsiorek, G.Wilkosz, K.Samolej. (2016). Distribution of anthropogenic and naturally occurring radionuclides in soils and lakes of Central Spitsbergen (Arctic). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1-11. 10.1007/s10967-016-5085-x.

Izabela Chmielewska

I.Chmielewska, S.Chałupnik, M.Wysocka, A.Smoliński. (2020). Radium measurements in bottled natural mineral-, spring- and medicinal waters from Poland. Water Resources and Industry, vol.24, https://doi.org/10.1016/j.wri.2020.100133.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2020). Modern technologies for radium removal from water – Polish mining industry case study. Water Resources and Industry, vol.23, https://doi.org/10.1016/j.wri.2020.100125.
M.Wysocka, S.Chałupnik, I.Chmielewska, E.Janson, W.Radziejowski, K.Samolej. (2019). Natural radioactivity in Polish coal mines: an attempt to assess the trend of radium release into the environment. Mine Water and the Environment, vol. 38, 581 – 589, https://doi.org/10.1007/s10230-019-00626-0.
S.Chałupnik, M.Wysocka, I.Chmielewska, K.Samolej. (2019). Radium removal from mine waters with the application of barium chloride and zeolite: comparison of efficiency. Journal of Sustainable Mining, vol. 18, 174 – 181.
M.Wysocka, K.Skubacz, I.Chmielewska, P.Urban, M.Bonczyk. (2019). Radon migration in the area around the coal mine during closing process. International Journal of Coal Geology, vol. 212, 103253 https://doi.org/10.1016/j.coal.2019.103253.
I.Klosok-Bazan, M.Wysocka, I.Chmielewska, A.Mościcka. (2018). Radon in underground drinking water supplies in Opole and Upper Silesia region. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 601 – 608.
S.Chałupnik, M.Wysocka, E.Janson, I.Chmielewska, M.Wiesner. (2017). Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesia rivers. Journal of Environmental Radioactivity, vol. 171, 117 – 123.
I.Chmielewska, S.Chałupnik, M.Bonczyk. (2014). Natural radioactivity in drinking underground waters in Upper Silesia and solid waste produced during treatment. Appl. Radiat. Isot., vol. 93, 96-100.
I.Chmielewska, S.Chałupnik, B.Michalik, A.Mielnikow. (2011). Methods for determination of natural radioactivity in drinking water samples. Conference on Advances in LSC 2010, Radiocarbon, Tuscon, Arizona, USA.
I.Chmielewska, S.Chałupnik, E.Bokori. (2009). Application of calcium carrier to avoid losses of 90Sr during the chemical preparation of liquid samples for Liquid Scintillation Spectrometry. Conference on Advances in LSC 2008, Radiocarbon, Tuscon, Arizona, USA.
V.Jobbagy, I.Chmielewska, T.Kovacs, S.Chałupnik. (2009). Uranium determination in water samples with elevated salinity from Southern Poland by micro coprecipitation using alpha spectrometry. Microchemical Journal 93, 200-205.

Projekty międzynarodowe

RadoNorm
“Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations -focus on radon and NORM”. Euratom research and training programme (EURATOM) 2014-2018, NFRP-2019-2020-12, Further integrating Radiation Protection research in the EU, Research and Innovation Action (RIA) under grant agreement No 900009, 01.09.2020-31.0.8.2025.

MINERESCUE
From Mining Waste to Valuable Resource: New Concepts for a Circular Program: EC Research Fund For Coal and Steel, okres realizacji: 2020-06-01 – 2023-06-01

SUWAT
Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633, 2018-2021.

AIR TRITIA
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA. Program: Interreg-Central Europe, okres realizacji: 2017-06-01 – 2020-11-30, rola w projekcie: partner.

CONCERT
“European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research” under Horizon 2020. Euratom research and training programme 2014-2018, grant agreement No 662287, 1 września 2016 – 31 maja 2020

NORM4BUILDING
“NORM for Building materials”, European Cooperation in Science and Technology (COST) action Tu1301, 2014-2017

MERIDA
EC Research Fund For Coal and Steel, RFCR-CT-2015-00004, Management of Environmental risks during and after mine closure, 2015-2019.

COMET
“COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology”, FP7-EURATOM-FISSION – EURATOM: Nuclear fission and radiation protection, Combination of CP & CSA, Grant agreement ID 604974, 1 June 2013 – 31 May 2017.

RAMSES
Monitoring of RAdium and Thallium in the vicinity of Mining SitES: „Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych” „Monitoring of Radium and thalium in the vicinity of Mining Sites” , projekt dwustronny realizowany na podstawie umowy z dnia 02.10.2014 r., pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa i IRSN (Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire). 01.07.2014 – 30.07.2016 r.

MANAGER
Projekt Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCR-CT-2013-00005, Management of mine water discharges to mitigate environmental risks for post-mining period (MANAGER), 2013-2016.

MetroNORM
“Metrology for processing materials with high natural radioactivity”. EMRP Researcher Grant JRP IND57 IND57-REG3, 2013-2016.

BATCO
Projekt europejski 2CE 152P2, Baltic-Adriatic Transport Cooperation, 2010-2013.

AIRSILESIA
System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw, Unia Europejska-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

PORANO
“Survey of the impact of enhanced natural radioactivity on human and natural environments”, Research project in frame of Polish Norwegian Research Found Ref: PNRF-192-AI-1/07: 2009-2011.

TENORMHARM
“New approach to assessment and reduction of health risk and environmental impact originating from TENORM according to requirements of EU Directive 96/29/Euratom” FP5-EAECTP C – Research and training programme (Euratom) in the field of nuclear energy (1998 to 2002), Grant agreement ID: FIGM-CT-2001-001741, November 2001 – 31 December 2004.

WaterNorm
Monitoring and mitigation of mine water impact in Upper Silesia region – Increasing of research and development potential in Central Mining Institute”. Project in frame of „Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – ToK” type „Development Scheme” – MTKD-CT-2004-003163. Data rozpoczęcia 1 Września 2004 Data zakończenia 31 Sierpnia 2008.

Projekty krajowe

Projekt PBS2/B2/14/2014 (RATZEO)
„Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych”, NCBiR, PBS2/B2/14/2014, 2014-2017.

Projekt NCBiR PBS1/B2/4/2012 (MEZAP)
Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstawania jego wybuchu, 2012-2015.

Projekt NCBiR SP/K/1/143586/11
Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Zadanie badawcze Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją, 2011-2012.

Project MNiSW /Ministry of Science/, No. N N523 558038
Kontrakt: 5580/B/TO2/2010/38 “Promieniotwórcze skażenia środowiska powodowane działalnością podziemnych zakładów górniczych /Radioactive contamination of environment caused by mining activity/”. Doctor of Science thesis/rozprawa habilitacyjna, 2010-2011.

Projekt celowy ROW-II-258-2007
Informatyczny system ewidencjonowania, dokumentowania i oceny ryzyka radiacyjnego naturalnymi substancjami promieniotwórczymi, 2005-2007, kierownik.

Projekt celowy ROW-493-2004
Automatyczna stacja do monitorowania stanu atmosfery i skażeń promieniotwórczych powietrza, 2004-2005.

Projekt celowy ROW-61-2002
Opracowanie i skonstruowanie głowicy pomiarowej do monitorowania zagrożeń ze strony krótkożyciowych produktów rozpadu radonu w powietrzu w podziemnych zakładach górniczych współdziałającej z aspiratorami produkowanymi przez Spółdzielnię Inwalidów „TWO-MET” stosowanymi również jako pyłomierze w zakładach górniczych, 2002-2004.

Doktoraty i habilitacje:

Krzysztof Samolej, GIG (doktorat)
Temat: Badanie możliwości wykorzystania materiałów zeolitowych do oczyszczania wód z radu 
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, promotor pomocniczy: dr inż. Michał Bonczyk, GIG 2021

Katarzyna Wołoszczuk, CLOR (doktorat)
Temat: Metoda wyznaczania rozkładu ziarnowego aerozoli promieniotwórczych na podstawie rozkładu aerozoli środowiskowych
Promotor: dr hab. Krystian Skubacz, promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Szewczak, GIG 2021

Jarosław Smyła, EMAG (doktorat)
Temat: Optymalizacja przemysłowej metody oceny zawartości popiołu w węglu wykorzystującej pomiar jego naturalnej promieniotwórczości 
Promotor: dr hab. Bogusław Michalik, promotor pomocniczy: dr hab. Leokadia Róg, 2017

Krystian Skubacz, GiG (habilitacja)
Temat: Ocena zagrożeń stwarzanych przez naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego
GIG 2017

Michał Bonczyk, GIG  (doktorat)
Temat: Badanie samoabsorpcji promieniowania gamma izotopu ołowiu  210Pb w odpadach przemysłowych o podwyższonej promieniotwórczości 
Promotor: dr hab. Bogusław Michalik, promotor pomocniczy: dr hab. Krystian Skubacz, GIG 2016

Izabela Chmielewska, GIG (doktorat)
Temat:
Bilansowanie nuklidów  promieniotwórczych w procesach uzdatniania wód podziemnych 
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, GIG 2015

Łukasz Wojtecki, GIG (doktorat)
Temat: Ocena rozkładów ziarnowych aerozoli  kopalni węgla kamiennego w celu określenia ich wpływu na zagrożenie radiacyjne
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, promotor pomocniczy: dr hab. Krystian Skubacz, GIG 2013

Małgorzata Wysocka, GiG (habilitacja)
Temat: Wpływ górnictwa na migrację radonu w środowisku geologicznym
GIG 2012

Bogusław Michalik, GiG (habilitacja)
Temat: Skażenie promieniotwórcze środowiska powodowane działalnością podziemnych zakładów górniczych
GIG 2012

Ewa Krajny, IMGW (doktorat)
Temat: Zależność między stężeniem radonu a głębokością warstwy mieszania w atmosferze
Promotor: dr hab. inż. Jan Skowronek, GIG 2007

Stanisław Chałupnik, GiG (habilitacja)
Temat: Rad w wodach kopalń węgla kamiennego na Górnym Sląsku – metody badań, ocena wpływu na środowisko, zapobieganie skażeniom
GIG 2007

Tadeusz Przylibski, PWr (habilitacja)
Temat: Radon. Składnik swoisty wód leczniczych Sudetów
GIG 2006

Lidia Rosiak, CLOR (doktorat)
Temat: Badanie przechodzenia 226Ra z gleby do roślin oraz ocena wchłonięć tego radionuklidu wraz z pożywieniem
Promotor: dr hab. inż. Jan Skowronek, GIG 2003

Jan Skowronek, GIG (habilitacja)
Temat: Prewencja zagrożenia radonowego w kopalniach węgla kamiennego
GIG 2000

Skip to content