Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

Ochrona radiologiczna | radioekologia | dozymetria radiacyjna

Laboratorium posiada akredytację PCA nr AB-005

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego wykonuje prace pomiarowo-badawcze w obszarze radiometrii ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej takie, jak: identyfikacja występowania skażeń promieniotwórczych (NORM – naturally occuring radioactive materials, energetyka jądrowa, medycyna nuklearna), pomiary dawki oraz mocy dawki promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma, X, neutrony), pomiary promieniotwórczości materiałów budowlanych (wskaźnika stężenia promieniotwórczego I), analizy stężenia izotopów promieniotwórczych w wodzie, żywności, odpadach, powietrzu, próbkach środowiskowych i innych, pomiary stężenia radonu w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych, pomiary ekshalacji radonu z gleby.

PCA

Centrum posiada akredytację na wykonywane badania nr AB-005

PAA

Centrum jest placówką specjalistyczną prowadzącą monitoring skażeń promieniotwórczych na potrzeby Państwowej Agencji Atomistyki

IAEA

Centrum jest członkiem sieci ALMERA koordynowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej

SANEPID

Centrum posiada zatwierdzenie SANEPIDU w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia

POTRZEBUJESZ WYCENY BADAŃ?

Deklaracja Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej dotycząca jakości wyników badań i rozpatrywania skarg.

Działalność Centrum nie miała wpływu na zdrowie ludzi ani na środowisko naturalne. W związku z wykonywaniem naszej działalności nie są uwalniane substancje promieniotwórcze do środowiska .

Skip to content