Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Galeria zdjęć:

Do pobrania:

Strona główna


Radiometria Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa wykonuje prace pomiarowo-badawcze w obszarze ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej takie, jak: identyfikacja występowania skażeń promieniotwórczych (NORM - naturally occuring radioactive materials, energetyka jądrowa, medycyna nuklearna), pomiary dawki oraz mocy dawki promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma, X, neutrony), pomiary promieniotwórczości materiałów budowlanych (wskaźników aktywności f1 i f2), analizy stężenia izotopów promieniotwórczych w wodzie, żywności, odpadach, powietrzu, próbkach środowiskowych i innych, pomiary stężenia radonu w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych, pomiary ekshalacji radonu z gleby, pomiary rozkładu ziarnowego aerozoli w zakresie 3 - 20 000  nm.

Centrum prowadzi pomiary stężenia radonu Rn-222 w powietrzu w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, etc. zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792).
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.


akredytacja pca Nasz zespół świadczy usługi na najwyższym poziomie, czego dowodem jest, uzyskana juz w 1993 roku, akredytacja PCA nr AB 005. Stała współpraca naukowo-badawcza z wiodącymi krajowymi jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi determinuje nieustanną dbałość o rozwój naszej kadry oraz zaplecza aparaturowego. Główny Instytut Górnictwa, w skład którego wchodzi Centrum, posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001, potwierdzony certyfikatem PCBC nr JBS-54/6/2012.


Posiadamy zatwierdzenie naszego Systemu Jakości wydane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń normowanych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

monitoring radiacyjny kraju Centrum jako placówka specjalistyczna prowadzi ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego w ramach ogólnopolskiej sieci wczesnego wykrywania awarii obiektów jądrowych, nadzorowanej przez Państwową Agencję Atomistyki. Wykonujemy także rutynowe pomiary skażeń promieniotwórczych w próbkach wody pitnej oraz w arykułach spożywczych więcej >>>

iaea Centrum jest członkiem sieci "ALMERA" (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity). Sieć ta została ustanowiona przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej) w 1995 roku. Składa się z laboratoriów badawczych, które są w stanie wykonać wiarygodne i terminowe badania promieniotwórczych skażeń środowiska w sytuacjach awaryjnych więcej >>>


paa Centrum jest ponadto jedną z sześciu (akredytowanych przez PCA) instytucji, wskazanych przez Państwową Agencję Atomistyki, uprawnioną do kontroli narażenia zawodowego na promieniowanie jonizujące. Posiadamy pełne spektrum możliwości pomiaru dowolnego rodzaju promieniowania w ramach dozymetrii indywidualnej jak i środowiskowej więcej >>>