O nas

Historia:

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej działające w strukturach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach rozpoczęło działalność na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z występowaniem narażenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych. Narażenie to wywołane jest obecnością wód o podwyższonej koncentracji izotopów radu (tzw. wód radonośnych) oraz powstających z nich osadów promieniotwórczych (wewnątrz rur, w chodnikach kopalń lub na dnie osadników i cieków wodnych). Narażenie to nie ogranicza się tylko do podziemi kopalń ponieważ wody dołowe odprowadzane są na powierzchnię, gdzie generują zagrożenie dla wszystkich ludzi przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie jak również dla środowiska naturalnego – zwierząt i roślin.

Badanie skutków wprowadzania do środowiska substancji radioaktywnych, czyli szeroko rozumiana ochrona radiologiczna oraz radioekologia, jest głównym obszarem badań prowadzonych przez nasz zespół. Badania te możliwe są tylko dzięki najnowocześniejszej, a zarazem unikalnej na skalę Polski aparaturze pomiarowej. Centrum działa w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego nadzorowanego przez Państwową Agencje Atomistyki oraz jest członkiem międzynarodowej sieci ALMERA nadzorowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej IAEA. Centrum świadczy kompleksowe usługi badawcze oraz eksperckie w obszarze ochrony radiologicznej.

Zespół:

Michał Bonczyk

Michał Bonczyk

dr hab. inż.
Kierownik Zakładu

32 259 2720
+48 530 742 936
mbonczyk@gig.eu
RG
Spektrometria promieniowania gamma, odpady przemysłowe o podwyższonej promieniotwórczości, NORM/TENORM, oceny narażenia radiacyjnego, radon, monitoring skażeń promieniotwórczych, pomiary terenowe.

Małgorzata Wysocka

Małgorzata Wysocka

dr hab. inż.
Profesor instytutu

32 259 2814
mwysocka@gig.eu

Radon, pomiary stężenia radonu w budynkach, ekshalacja radonu, indeks radonowy, radon na terenach pogórniczych.

Krystian Skubacz

Krystian Skubacz

dr hab.
Profesor instytutu

32 259 2816
kskubacz@gig.eu

Dozymetria radiacyjna, TLD, kontrola dawek promieniowania, stężenie energii potencjalnej alfa (PAEC), badania aerozoli.

Stanisław Chałupnik

Stanisław Chałupnik

dr hab. inż.
Profesor instytutu

32 259 2815
schalupnik@gig.eu

Spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC), oczyszczanie wód kopalnianych z radu, radon/toron.

Bogusław Michalik

Bogusław Michalik

dr hab.
Profesor instytutu

32 259 2380
bmichalik@gig.eu

Promieniotwórczość w środowisku, monitoring radiacyjny środowiska, radioekologia, narażenie zawodowe związane z NORM, wpływ NORM na środowisko, postępowanie z odpadami NORM.

Izabela Chmielewska

Izabela Chmielewska

dr
Asystent

32 259 2714
ichmielewska@gig.eu

Radiochemia, spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC) spektrometria alfa, promieniotwórczość wód pitnych.

Krzysztof Samolej

Krzysztof Samolej

dr inż.
Adiunkt

32 259 2382
ksamolej@gig.eu

Oczyszczanie wód z radu za pomocą zeolitów, spektrometria alfa i gamma, pomiary terenowe.

Agata Grygier

Agata Grygier

mgr inż.
Z-ca Kierownika Zakładu
, Fizyk Medyczny
32 259 2802
agrygier@gig.eu

Dozymetria radiacyjna, TLD, kontrola dawek promieniowania.

Sandra Nowak

Sandra Nowak

mgr inż.
Fizyk Medyczny, IOR-1

32 259 2783
snowak@gig.eu

Radon w budynkach.

Damian Stefański

mgr
Chemik

32 259 2776
dstefanski@gig.eu

Chemia analityczna, radiochemia.

Wojciech Galios

lic.
Fizyk
32 259 2415
wgalios@gig.eu

Spektrometria promieniowania gamma, pomiary terenowe.

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

Technik
32 259 2174
rkolodziej@gig.eu

Pomiary terenowe, radon, przygotowanie próbek do badań.

Urszula Pomykała

Urszula Pomykała

Technik
32 259 2715
upomykala@gig.eu

Przygotowanie próbek do badań, radiochemia.

Maria Karska

Maria Karska

Technik
32 259 2381
mkarska@gig.eu

Kontrola dawek promieniowania, stężenie energii potencjalnej alfa (PAEC).

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Specjalista
32 259 2295
aszymanska@gig.eu

Sprawy administracyjno-organizacyjne, kontakt z klientami.

Pracowali z nami:

 • dr hab. inż. Jan Skowronek
 • dr hab. Irena Pluta
 • dr Jolanta Lebecka
 • dr Ireneusz Tomza

Wyposażenie i pracownie:

Spektrometria promieniowania gamma

5 spektrometrów promieniowania gamma wyposażonych w detektory HPGe o wydajnościach względnych od 30 do 50%.
Zakres energetyczny: 35 – 3000 keV
Dolny limit detekcji dla Cs-137: 0,1 Bq/kg przy czasie pomiaru 80 000 s i wielkości próbki ok 150 g. Dla próbek ciekłych istnieje możliwość zatężenia i obniżenia limitów detekcji nawet do 0,01 Bq/kg.
Domki osłonne ołowiane o grubości 15 cm wykonane z ołowiu niskotłowego.

Spektrometry ciekłoscyntylacyjne LSC

 • ultraniskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny (LSC) Quantulus 1220 (2 urządzenia)
 • przenośny spektrometr ciekłoscyntylacyjny (LSC) TRIATHLER
 • Tri-Carb 5110 TR – niskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny
 • Tricarb 2910 TR – niskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny

Spektrometry promieniowania alfa

 • spektrometr promieniowania alfa wyposażony w detektory Si (PIPS)
 • Powierzchnia czynna detektorów 450 mm2
 • 12 niezależnych komór pomiarowych
 • oprogramowanie do analizy widma GENIETM 2000

Dozymetria termoluminescencyjna TLD

Laboratorium dysponuje:

 • zautomatyzowanym systemem do pomiaru dawek firmy Panasonic, w którego skład wchodzi: automatyczny czytnik UD-7900M, irradiator UD-794 oraz dawkomierze typu UD802, UD807 i UD813
 • czytnikami detektorów termoluminescencyjnych Harshaw TLD Reader 5500 oraz Reader Analyser TLRA-95
 • aparatem rentgenowskim (320 keV) z zestawem filtrów
 • instalacją do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażoną w źródła 137Cs o aktywnościach 0,01 Ci, 1 Ci i 100 Ci
 • zdalnie sterowaną ławą kalibracyjną
 • urządzeniem do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem gamma (źródło 137Cs, 50 mCi)
 • urządzeniem do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem neutronowym (źródło 241Am-Be, 1Ci)
 • urządzeniem do napromieniania obiektów promieniowaniem beta (źródło 90Sr/Y, 50 mCi)

Pracownia radonowa

 • System RADOSYS do odczytu detektorów śladowych CR-39
 • AlphaGuard – aktywny miernik stężenia radonu
 • RAD7 – aktywny miernik stężenia radonu i toronu
 • SARAD Radon Scout PMT – system do pomiarów stężenia radonu za pomocą komór Lucasa
 • Komora klimatyczna 17 m3 oraz zestaw źródeł radonu i toronu
 • Modułowa komora ekshalacyjna o regulowanej objętości 30, 60 i 90 L
 • Komory do pomiarów ekshalacji radonu z gleby

Pracownia Radiochemiczna kl. II

Pracownia Radiochemii wyposażona jest w urządzenia służące do wstępnego przygotowania, następnie preparatyki chemicznej różnych próbek środowiskowych.

Najważniejsze z nich to:

 • piece muflowe firmy Nabertherm z możliwością zaprogramowania kilku etapów (rożnych temperatur) spopielania próbki w zależności od matrycy
 • suszarki laboratoryjne firmy Memmert z płynną regulacją temperatury do 210°C
 • wytrząsarka laboratoryjna firmy GFL z regulowaną częstotliwością wytrząsania, stosowana do próbek o większej objętości (do 1 L)
 • wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex, do próbek o niewielkiej objętości
 • zestaw płyt grzejnych z wbudowanym mieszadłem magnetycznym
 • miernik firmy WTW wraz z dedykowanymi sondami do pomiarów parametrów wody lub próbek ciekłych: pH, przewodności elektrolityczna, potencjał redox, stężenie tlenu
 • wagi analityczne firmy Sartorius i Radwag

Pracownia źródeł promieniowania kl. Z

W pracowni znajduje się:

 • aparat rentgenowski (320 keV) z zestawem filtrów
 • instalacja do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażoną w źródła 137Cs o aktywnościach 0,01 Ci, 1 Ci i 100 Ci
 • zdalnie sterowana ława kalibracyjna
 • urządzenie do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem gamma (źródło 137Cs, 50 mCi)
 • urządzenie do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem neutronowym (źródło 241Am-Be, 1Ci)
 • urządzenie do napromieniania obiektów promieniowaniem beta (źródło 90Sr/Y, 50 mCi)

Galeria:

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?
Skip to content