Oferta badawcza

Analizy radiochemiczne i spektrometryczne

 • Monitoring obejmuje badanie stężenia nuklidów promieniotwórczych w różnych materiałach, np.:
  • materiały budowlane (wskaźnik stężenia promieniotwórczego I),
  • wody przeznaczone do spożycia przez ludzi, wody mineralne i lecznicze,
  • wody i osady dołowe (kopalniane),
  • odpady, złom,
  • żywność, pasze,
  • nawozy,
  • próbki biologiczne i środowiskowe.
 • Badania wykonywane są następującymi metodami:
  • spektrometria promieniowania gamma,
  • spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC),
  • spektrometria promieniowania alfa.
 • Badania prowadzone są w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami postawionymi w różnych aktach prawnych oraz opracowania kompleksowej oceny narażenia radiacyjnego w związku z wykonywaniem działalności w narażeniu na promieniowanie.

Kontrola narażenia (dozymetria radiacyjna)

 • Monitoring obejmuje badania dozymetryczne, tj. pomiar indywidualnego oraz przestrzennego równoważnika dawki promieniowania.
 • Monitoring obejmuje pomiary różnych typów promieniowania – X (rentgenowskie), gamma, beta, neutrony.
 • Wykorzystywana jest metoda dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD).
 • Wyniki pomiarów wykorzystywane są do oceny narażenia pracowników w takich branżach jak:
  • przemysł (w tym górnictwo),
  • energetyka (w tym energetyka jądrowa),
  • medycyna, stomatologia, weterynaria,
  • działalność służb mundurowych, cywilnych, ochrony,
  • badania naukowe.
radon pomiary oferta

Radon

 • Monitoring obejmuje badania stężenia radonu 222Rn w domach, mieszkaniach oraz miejscach pracy zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe.
 • Wykonywany jest pomiar tzw. „średniorocznego stężenia radonu”.
 • Wykorzystywana jest metoda detektorów śladowych.
 • Wykonywane są także pomiary ekshalacji radonu z podłoża, stężenia radonu w gazie glebowym oraz tzw. indeksu radonowego z wykorzystaniem metod aktywnych tj. za pomocą komór scyntylacyjnych Lucasa, komory jonizacyjnej (AlphaGuard) oraz spektrometru alfa (RAD7).

Ekspertyzy oraz kompleksowe oceny narażenia radiacyjnego

 • Wykonywane są kompleksowe oceny narażenia radiacyjnego dla jednostek przemysłowych zobowiązanych do złożenia tzw. „Powiadomienia” w obszarze ochrony radiologicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe.
 • Zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu monitoringu radiacyjnego środowiska – prowadzone były kompleksowe badania w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na rzecz wyboru lokalizacji pierwszej polskiej EJ oraz monitoring wokół Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.

Dlaczego my, czyli korzyści ze współpracy z nami

Zespół funkcjonuje od ponad 40 lat, zatrudnia wysoko wykwalifikowanych naukowców oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych ekspertyz dotyczących narażenia na promieniowanie jonizujące i ochrony radiologicznej.

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów naszego zespołu, którzy pomogą Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z promieniowaniem, promieniotwórczością i ochroną radiologiczną.

Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania – certyfikat numer AB005.

W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również aktualnym stanem nauki w dziedzinie ochrony radiologicznej – na bieżąco śledzimy publikacje naukowe, uczestniczmy w konferencjach naukowych, a także bierzemy udział w najważniejszych międzynarodowych projektach badawczych.

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?
Skip to content